Wound Expert

System przeznaczony dla lekarzy, pielęgniarek oraz przedstawicieli medycznego środowiska naukowego zajmującego się problematyką leczenia ran. Bezpośrednimi odbiorcami usługi są placówki medyczne (szpitale, przychodnie, indywidualne praktyki lekarskie i pielęgniarskie). Celem działania systemu jest wczesne wykrywanie zakażeń ran pooperacyjnych na drodze automatycznej analizy zdjęcia rany przez program używający opracowanych algorytmów wykorzystujących uczenie maszynowe (machine learning). Program po analizie zdjęcia rany wydaje rezultat czy rana ta goi się prawidłowo czy też nie.

Usługa świadczona przez aplikację Wound Expert będzie mieć formę usługi sieciowej (web service) udostępnionej z serwera, na którym będzie zainstalowany kod programu analizującego zdjęcia ran.
Podstawową formą komunikacji użytkowników z systemem jest interfejs API, udostępniany klientom wraz z dokumentacją.