Działanie funduszu

KTO NAS INTERESUJE?

Żaden pomysł i przełomowa technologia nie odniosą sukcesu rynkowego, jeśli nie stoi za nimi zespół pasjonatów, gotowy zaangażować się w budowanie wartości swego przedsięwzięcia.

Szukamy wybitnych jednostek, które swoim spojrzeniem na technologię i innowację zachwycą i zainspirują a jednocześnie mają umiejętność realnego podejścia do codziennej pracy projektowej, która nie zawsze przypomina filmowe success-story. Pomysłodawcy powinni dogłębnie znać obszar oraz specyfikę problemu, który rozwiązują oraz posiadać doświadczenie adekwatne do stojących wyzwań.

 

CO NAS INTERESUJE?

Nasz Fundusz ma na celu wspieranie inicjatyw, pomysłów, usług i produktów, które mogą zburzyć status quo w swojej branży, segmencie rynku lub maja potencjał stworzenia zupełnie nowego rynku, popytu na zupełnie nową usługę lub produkt.

Słowo klucz to innowacyjność. Tę rozumiemy wielopoziomowo: intersujące będą dla nas nowe modele sprzedaży, nowe modele wytwarzania produktów czy świadczenia usług już dostępnych, wykorzystanie nowych technologii oraz unikalne i nowe produkty lub usługi. Interesują nas projekty skierowane zarówno do sektora B2B jak i B2C.

Niezwykle istotne w naszych poszukiwaniach jest również to, by projekt miał potencjał zdobycia globalnego rynku, był skalowalny i posiadał potencjał do względnie szybkiej komercjalizacji.

W szczególności szukamy innowacyjnych projektów w obszarach:

 • machine learning,
 • data analytics on demands,
 • IoT (sensors collecting data),
 • cyber seciurity,
 • artificial intelligence.

Szukamy projektów, których komercjalizację można przeprowadzić stosując model biznesowy Software, Data, Hardware lub Infrastructure as a service.

Jeśli Twój pomysł wpisuję się w powyższe obszary, nie zwlekaj,
przygotuj pitchdeck i zgłoś do nas swój projekt.

JAK TO ROBIMY?

Współpraca z naszym Funduszem nie ogranicza się do zawiązania spółki celowej i inwestycji kapitałowej. Przez cały okres inkubacji i rozwoju projektu jesteśmy po to, by wspierać pomysłodawców w całym procesie zarówno na poziomie strategicznym jak i operacyjnym.

Naszym wspólnym celem, oprócz stworzenia produktu lub usługi jest maksymalizacja wartości spółki, znalezienie kolejnego inwestora, maksymalizacja ROI. Stąd tez w każdej fazie rozwoju projektu oferujemy nasze know-how i zasoby operacyjne, by zespół pomysłodawców mógł skupić się na rozwoju prac B+R, stworzeniu docelowego produktu lub usługi i jego komercjalizacji.

Na etapie inkubacji pomysłu i doprowadzaniu go do fazy Proof of Concept wraz z partnerami służymy wiedzą naukową biznesową i techniczną. Wspólnie z pomysłodawcami pracujemy nad modelem biznesowym, finalnym kształtem produktu, tak by można było stworzyć funkcjonalny prototyp (MVP). Cały proces jest przeprowadzony przez nasz Fundusz zgodnie z metodologią Design Thinking.

W fazie funkcjonowania spółki celowej i komercjalizacji produktu lub usługi, oprócz wsparcia strategicznego i doradztwa w zakresie finansów czy szukania rynków zbytu, dajemy pomysłodawcom dostęp do wspólnej bazy wiedzy i usług, w szczególności do:

 • metodologii generowania leadów B2B,
 • wspólnej bazy ofert pracy,
 • wsparcia w obszarze employer brandingu,
 • ofertowania przez partnerów funduszu produktów i usług powstałych w wyniku przeprowadzonych prac B+R.

Wspieramy firmy portfelowe w obszarach, które dziś stanowią największe problemy startupów. Centralizacja wsparcia w zakresie sprzedaży oraz HR ma na celu zwiększenie szans na rynkowy sukces spółek.

Etapy procesu inwestycyjnego

Wszystkie zgłoszone projekty będą poddane dogłębnej analizie.
W jej wyniku Fundusz może podjąć decyzję o dalszej współpracy lub jej braku.

Proces inwestycyjny składa się z następujących etapów:

 • 1
  DEALFLOW

  Krok 1: Przesłanie teasera projektu

  Otrzymujemy od pomysłodawcy wstępny opis projektu. Może to zrobić np. wysyłając go przez formularz zgłoszeniowy na stronie.

  Krok 2: Konsultacja wewnętrzna i inicjacja kontaktu

  Po wstępnej analizie teasera, w przypadku pozytywnej oceny projektu, zainicjujemy oficjalny kontakt.

 • 2
  FORMULARZ PROJEKTU

  Krok 1: Praca z Pomysłodawcą

  Pomysłodawca wypełnia Formularz Projektu. W razie potrzeby pracownicy Funduszu pomogą w jego uzupełnieniu. Następnie Formularz wraz z rekomendacją przekazywany jest do Rady Inwestycyjnej.

  Krok 2: Konsultacja wewnętrzna

  Dyrektor Inwestycyjny przedstawia szczegóły projektu i rekomendację dla Rady Inwestycyjnej. Jeśli projekt pomyślnie przejdzie ten proces, Fundusz podejmie dalsze działania w celu sformalizowania współpracy.

  Krok 3: Term Sheet

  Dyrektor Inwestycyjny przedstawia pomysłodawcy Term Sheet i doprowadza do jego podpisania.

 • 3
  MODELING

  Krok 1: Praca z pomysłodawcą

  Na tym etapie wspólnie prowadzimy prace przygotowujące projekt do prezentacji przed Komitetem Inwestycyjnym.

  Krok 2: Praca analityczna

  Na tym etapie wykonujemy m.in. analizę rynku, opracowujemy model finansowy, dokonujemy analizy prawnej i branżowej. Na zakończenie procesu powstaje raportu podsumowujący dla Komitetu Inwestycyjnego.

 • 4
  RADA INWESTYCYJNA

  Krok 1: Spotkanie Rady Inwestycyjnej, podczas którego pomysłodawca przeprowadza pitching projektu

  Krok 2: Omówienie projektu, wyników PoP i ustalenie informacji do uzupełnienia

  Krok 3: Uzupełnienie informacji

  Krok 4: Rada Inwestycyjna podejmuje decyzję o wejściu Funduszu w projekt lub jego odrzuceniu

 • 5
  KOMITET INWESTYCYJNY

  Krok 1: Przesłanie do członków Komitetu Inwestycyjnego dokumentów aplikacyjnych

  Krok 2: Spotkanie Komitetu Inwestycyjnego i przedstawienie raportu podsumowującego etap analiz, przedstawienie decyzji Komitetu o warunkach przyznania grantu

 • 6
  INWESTYCJA

  Krok 1: Złożenie ostatecznego Biznes Planu

  Krok 2: Przygotowanie i podpisanie Term Sheet

  Krok 3: Przygotowanie i podpisanie Umowy Inwestycyjnej

  Krok 4: Podpisanie umowy Grantowej

  Krok 5: Wdrożenie systemu nadzoru właścicielskiego