Portfolio

Richard Engineering

System sterowania jachtowym napędem hybrydowym

Więcej o projekcie

NoQ Scan&Buy

System do zakupów bezkolejkowych

Więcej o projekcie

Smart Home AI

Innowacyjna technologia dla systemów automatyki domowej

Więcej o projekcie

ARMOUR

Audyt wewnętrzny oraz zarządzanie ryzykiem biznesowym

Więcej o projekcie

MobiQe

Aplikacja mobilna dla rowerów elektrycznych

Więcej o projekcie

HR01

Platforma Oceny Kompetencji

Więcej o projekcie

Smart Invoice

Automatyczna digitalizacja faktur

Więcej o projekcie

NailsRoom

Aplikacja do testowania produktów do stylizacji paznokci

Więcej o projekcie

Smart Pricing for e-Commerce

Automatyzacja i optymalizacja procesu dynamicznego ustalania cen

Więcej o projekcie

Fitnessyo

Wirtualny asystent treningu

Więcej o projekcie

Ścieki Polskie

Aplikacja do kontroli i zarządzania nieczystościami w gospodarstwach domowych

Więcej o projekcie

WaterNavApp
System wspomagania manewrowania jednostek pływających w akwenach ograniczonych

Więcej o projekcie

AI CONTENT RATER

Wykrywanie ukrytych treści marketingowych

Więcej o projekcie

Body Mirror

Diagnoza niedoboru mikroelementów
w organizmie człowieka

Więcej o projekcie

Tuta Motus

Zbieranie danych dotyczących treningu biegowego

Więcej o projekcie

AI-LAW

System rejestrowania czasu pracy w kancelariach i działach prawnych

Więcej o projekcie

RiskManager

System zarządzania ryzykiem w ramach audytu wewnętrznego firm

Więcej o projekcie

Inteligentny Monitoring Hostingu

Opracowanie metod automatycznego monitoringu usług hostingowych oraz inteligentnego wykrywania anomalii tych usług.

Więcej o projekcie

DermoSi

System algorytmów uczenia maszynowego i przetwarzania obrazów do rozpoznawania cech skóry twarzy oraz do właściwego doboru kosmetyków

Więcej o projekcie

Clearsound

Analiza wyników badań diagnostycznych audiometrii tonalnej pacjenta i predykcja postępu ubytku słuchu

Więcej o projekcie

Model klasyfikacji oparty na głębokim uczeniu maszynowym mający na celu analizę poprawności gojenia ran.

Więcej o projekcie

 

 

Aplikacja umożliwiająca rozpoznawanie rożnych gatunków kwiatów, sukulentów, kaktusów i ziół.

Więcej o projekcie

Ekspercki system wspierający proces szacowania ryzyka w badaniach sprawozdań finansowych

Więcej o projekcie

Ocena jakości ekspozycji lokowanych produktów zaimplementowanych do platformy streamingowej.

Więcej o projekcie

Analiza zapisów regulaminów sklepów internetowych w kontekście uznania ich za klauzulę niedozwoloną lub oszacowania ich podobieństwa do klauzul niedozwolonych

Więcej o projekcie

Automatyczna klasyfikacja wyników analizy stron internetowych oraz rekomendacja możliwych do wprowadzenia zmian w jej obrębie.

Więcej o projekcie

Oprogramowanie do automatycznego pomiaru wzrostu pieczarek.

 

Więcej o projekcie

Piękne Oczy

Rozpoznawanie stopnia powikłań w obrębie przedniej części gałki ocznej, związanych z noszeniem soczewek kontaktowych

Więcej o projekcie

Automatyczna analiza cefalometryczna polegająca na pomiarach wzajemnych stosunków pomiędzy czaszką, żuchwą i szczęką

Więcej o projekcie


Ocena wpływu źródeł ciepła na jakość powietrza

Więcej o projekcie

Optymalizacja procesów logistycznych

Więcej o projekcie

Platforma szkoleń online dla branży beauty wspierająca proces zakupowy lokowanych produktów

Więcej o projekcie

Automatyczne dokonywanie oceny stanu technicznego palet przeznaczonych do przenoszenia i składowania towarów w branży TSL

Więcej o projekcie

Innowacyjny system oparty na pomiarach 3D twarzy, który umożliwia dostosowanie do jej kształtu odpowiednich opraw okularowych

Więcej o projekcie