Informacje o projekcie POIR

TREDECIM ASSET MANAGMENT SPÓŁKA AKCYJNA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Tredecim Innovation Fund – wsparcie projektów B+R

Celem projektu jest współfinansowanie projektów badawczo-rozwojowych we wczesnych fazach rozwoju – projekty w fazie proof-of-principle i/lub proof-of-concept, w celu zwiększenia podaży projektów B+R atrakcyjnych dla inwestorów typu venture capital i/lub private equity.

Wartość projektu: 50 000 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 40 000 000,00 PLN