WaterNavApp

Innowacja systemu eksperckiego opartego na uczeniu maszynowym. System wspomaga manewrowanie jednostek pływających w akwenach ograniczonych. Projekt składa się z urządzenia i aplikacji która obrazuje aktualną pozycję obiektu.

Rozwiązanie stanowi unikalny, dynamiczny, mobilny systemem wspomagania nawigacji, zarówno w przypadku żeglugi śródlądowej oraz morskiej, który bazuje na obrazowaniu kartograficznym jednostki. Ma to decydujące znaczenie dla bezpieczeństwa manewrów w przypadku manewrowania w ograniczonych przestrzennie akwenach i przy występowaniu pływów. Realizacja niniejszego projektu wpływa również na zmniejszenie emisji spalin i zanieczyszczeń do środowiska naturalnego dzięki ograniczeniu zbędnych manewrów w obszarach ograniczonych. Ponadto system WaterNavApp stanowi gotowy produkt posiadający certyfikat NMEA 0183 i NMEA2000, co oznacza pełną zgodność z urządzeniami nawigacyjnymi, z którymi system współpracuje.