VVLT VIP Video Live Transmission

Rozwiązanie, które za pośrednictwem zaawansowanych algorytmów dokonuje oceny jakości ekspozycji lokowanych produktów zaimplementowanych do platformy streamingowej. Platforma będzie umożliwiać przeprowadzanie odpłatnych spotkań twórców internetowych i celebrytów z fanami za pośrednictwem live streamingu. Najistotniejszym elementem komercyjnym projektu jest możliwość lokowania przez celebrytów produktów pochodzących od ich sponsorów. Projekt w tym zakresie ma na celu udostępnienie usługi oceny ekspozycji produktów w materiałach wideo w modelu SaaS (So-ftware-as-a-Service) oraz wykorzystanie tejże usługi w platformie spotkań „face to face” użytkowników z celebrytami.

Dzięki temu zastosowaniu twórcy internetowi spotykający się z fanami, oprócz przychodu za same spotkania, dostaną możliwość korzystania z narzędzia informującego ich automatycznie, czy podczas danej rozmowy w prawidłowy sposób eksponowali reklamowany produkt.