Smart Pricing for e-Commerce

Oryginalne rozwiązanie z dziedziny Data Analytics, polegające na opracowaniu specjalistycznych algorytmów decyzyjnych na potrzeby automatyzacji i optymalizacji procesu dynamicznego ustalania cen (dynamic pricing) dla sektora e-Commerce, w ramach modelu agile management.

Dzięki wykorzystaniu nowatorskich szarych modeli decyzyjnych opartych na Teorii Systemów Szarych (Grey Systems Theory), projektowana aplikacja hybrydowa stanowi nieocenione wsparcie w realizacji strategii cenowych uwzględniających zmienne dot. aktualnego zapotrzebowania, otoczenia konkurencyjnego czy sytuacji rynkowej.