Smart Invoice

Unikalne połączenie algorytmów do przetwarzania obrazów, narzędzi z zakresu Machine Learning oraz technologii semantycznych, umożliwiające automatyczną digitalizację faktur oraz usprawnienie ich prawidłowego i terminowego przepływu w ramach prowadzenia księgowości.

Stworzona w ramach projektu platforma web, zsynchronizowana z dedykowaną aplikacją mobilną, odpowiada na potrzeby każdego przedsiębiorstwa oraz działu księgowego, związane z segregacją i porządkowaniem dokumentów kosztowych oraz ich poprawnym i terminowym rozliczaniem.