Smart Cefalo

Unikalne połączenie algorytmów do przetwarzania obrazów, uczenia maszynowego i technologii semantycznych, zaimplementowane do aplikacji webowej, które pozwoli na automatyczne oznaczanie punktów antropometrycznych, co przyczyni się do zwiększenia wydajności lekarza i czasu jaki lekarz musi poświęcić na przygotowanie planu leczenia pacjenta.