Ścieki Polskie

Unikalne rozwiązanie problemu kontroli i zarządzania nieczystościami, wykorzystujące metody statystyczne i ekonometryczne na potrzeby nowatorskich algorytmów do predykcji poziomu zapełnienia bezodpływowych zbiorników asenizacyjnych w gospodarstwach domowych.

Projektowana aplikacja mobilna pozwoli na rzetelne prognozowanie zapełnienia zbiornika z uwzględnieniem czynników zewnętrznych oraz bezpieczną kontrolę aktualnego poziomu nieczystości. Narzędzie umożliwi również terminowe zamówienie usługi w lokalnej firmie asenizacyjnej wraz z automatyczną realizacją płatności.