RiskManager

Ekspercki systemu ERM/Compliance z grupy narzędzi CA/CM, który dzięki wykorzystaniu nowatorskiego formalizmu matematycznego oraz algorytmów sztucznej inteligencji wspomaga i automatyzuje prowadzenie ciągłego audytu i monitoringu w ramach audytu wewnętrznego przedsiębiorstw.

Jest to inteligentne i uniwersalne narzędzie dedykowane firmom o strukturach charakteryzujących się różnym stopniem złożoności. Przy jego pomocy pracownicy działów zarządzania ryzykiem, zarządy, dyrektorzy finansowi, czy kontrolerzy będą na bieżąco informowani o niekorzystnych bądź korzystnych zmianach w obszarach wybranych do monitorowania.