Richard Engineering

Innowacja w dziedzinie jednostek sterujących CPU, oparta na specjalistycznych algorytmach sterowania wspierających procesy transmisji danych oraz model rozmieszczenia sensorów na potrzeby kompletnego, nowatorskiego systemu sterowania zintegrowanym hybrydowym układem napędu i zasilania jednostek pływających.

Projektowana technologia dąży do rozwiązania szeregu problemów związanych z efektywnym wykorzystaniem transportu i logistyki wodnej, przy jednoczesnym ograniczeniu emisji spalin i zanieczyszczeń do środowiska naturalnego.