Pallet Scanner

Unikalne połączenie algorytmów do przetwarzania obrazów, uczenia maszynowego i technologii semantycznych w aplikacji mobilnej dla użytkowników biznesowych z szeroko pojętej branży transportowej. Transport towarów na paletach z ich wymianą, często rodzi konflikty ponieważ zdarza się, że stan otrzymanych palet znacząco odbiega od tych, na których dostarczono towar. Aplikacja dokonuje oceny stanu palet za pomocą metodyki porównawczej z bazą zawierającą dziesiątki tysięcy zdjęć sporządzonych w różnych warunkach, prezentujących paletę z różnej perspektywy. Rozwiązanie wprowadza standard oceny jakości palet, stanowiąc swego rodzaju arbitraż pozwalający na szybką i sprawną ocenę stanu palet na podstawie której możliwe jest dokonanie ich rozliczenia.