My Flower

Za pośrednictwem algorytmów do przetwarzania obrazów, uczenia maszynowego i technologii semantycznych, aplikacja umożliwi rozpoznawanie gatunków roślin. Wspiera proces ich pielęgnacji przy pomocy przypomnień, które informują o konieczności ich podlewania czy obracania w kierunku światła.  Dodatkowo, narzędzie dostarcza informacji o powodach wystąpienia zmian chorobowych rośliny, podpowiadając, jakie kroki należy podjąć aby poprawić jej stan.