Klauzule abuzywne AI

Planowany do wdrożenia system przeznaczony jest dla przedsiębiorców z sektora e-handlu i ich klientów. Może być również wsparciem pracy prawników. Rozwiązanie dokonuje analizy zapisów regulaminów sklepów internetowych (umów, konkretnych paragrafów – jednostek redakcyjnych) w kontekście uznania ich za klauzulę niedozwoloną. Oprogramowanie może również oszacować podobieństwo do klauzul niedozwolonych. Automatyczne narzędzie do wykrywania/oceny zapisów pod kątem abuzywności, pozwoli sklepom internetowym na uniknięcie szeregu komplikacji związanych z potencjalnym postępowaniem dotyczącym niedozwolonych zapisów w regulaminach.