Inteligentny Monitoring Hostingu

Celem projektu jest prowadzenie działań badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania metod automatycznego monitoringu usług hostingowych oraz inteligentnego wykrywania anomalii w działaniach poszczególnych elementów tych usług.

Opracowywane usługi będą bazowały na zagregowanych danych wejściowych ustrukturyzowanych w uniwersalny model dostępny poprzez API, dzięki czemu będą możliwe do zastosowania niezależnie od technologii użytej przez odbiorcę produktu w jego rozwiązaniu.

Projekt zakłada stworzenie usługi, do której trafiają z odpowiednich źródeł dane z usług hostingowych, a usługa generuje dla systemów predykcje dotyczące potencjalnych anomalii i awarii.