Inherent Risk Evaluation

Rozwiązanie wspierające pracę biegłych rewidentów, które jest dedykowane również przedsiębiorstwom przeprowadzającym sprawozdania finansowe. Aplikacja automatycznie wykorzystuje zewnętrzne źródła informacji takie jak Narodowy Bank Polski, Główny Urząd Statystyczny, Eurostat czy Giełda Papierów Wartościowych aby określić atrakcyjność otoczenia jednostki, przeprowadzić symulacje i wybrać odpowiedni model analizy sieciowej. Opracowany system ma zobiektywizować ocenę ekspercką poprzez m.in. kodyfikację rozproszonej wiedzy biegłych rewidentów. W rezultacie jakość procesu szacowania ryzyka znacznie wzrośnie, a sam proces ulegnie przyspieszeniu i uproszczeniu. Dodatkowo, analiza ryzyka zostanie poszerzona o informacje związane z sytuacją w otoczeniu rynkowym przedsiębiorstwa, dając tym samym pełny obraz naszej firmy jako składowanej danego rynku.