Clearsound

Clearsound to nowatorskie rozwiązanie, oparte o technologię uczenia maszynowego, które usprawnia pracę wykwalifikowanych protetyków i laryngologów.

Aplikacja web analizuje wyniki badań diagnostycznych audiometrii tonalnej pacjenta, a za pomocą modeli predykcyjnych przewiduje możliwe zmiany kondycji jego słuchu. Zaimplementowane filtry dźwiękowe demonstrują pacjentowi postęp ubytku słuchu, jeżeli nie podejmie on odpowiednich kroków zapobiegawczych, mających na celu jego ochronę. Główny wkład innowacyjny projektu opiera się na zaprzęgnięciu nowoczesnych metod sztucznej inteligencji, w celu rozpoznawania danych pacjenta, zakwalifikowaniu go do danej grupy oraz predykcji możliwego postępu ubytku słuchu.