Air Now

Aplikacja wspierająca podmioty zajmujące się przede wszystkim monitorowaniem oraz przeciwdziałaniem zanieczyszczeniu powietrza (m.in. instytucje samorządowe, gminy) poprzez analizowanie i diagnozowanie zależności pomiędzy wielkościami poszczególnych emisji, parametrami paliwa oraz parametrami konstrukcyjnymi i eksploatacyjnymi urządzeń grzewczych oraz tworzenie algorytmów uwzględniających szkodliwość środowiskową substancji nieuwzględnianych w dotychczasowych analizach.