AI Content Rater

Koncepcja systemu samouczącego, który umożliwia wykrywanie ukrytych treści marketingowych opublikowanych w internecie. Rozwiązanie z wykorzystaniem Machine Learning i Natural Language Processing w formie API przeznaczone jest do implementacji z serwisach internetowych.

Realizacja niniejszego projektu umożliwia omijanie treści jak np. komentarze sponsorowane pod artykułami. Projekt stanowi korzyść dla właścicieli serwisów, portali i platform internetowych, poprzez optymalizację czasu i kosztów poświęconych na moderowanie treści zamieszczonych w ich witrynach. Ponadto, kluczową zaletą rozwiązania jest  poprawa skuteczności zarządzania publikacjami poprzez wprowadzenie automatyzacji w analizie, ocenie i moderowaniu treści z danej strony internetowej.