Współpraca prywatno-publiczna kluczem do zbudowania Rzeczypospolitej AI

Inicjatywa GovTech Polska ma zapewnić poprawę jakości życia Polaków poprzez ułatwienie wdrażania innowacji w administracji publicznej.

Jednym z założeń, jest wypracowanie takich modeli współpracy sektora publicznego ze środowiskami MŚP i start-upami, by były one wstanie wspierać administrację państwową we wdrażaniu usprawnień w zakresie finansów publicznych, opieki zdrowotnej czy edukacji.

Tym samym Polska chce dołączyć do grona instytucji i państw aktywnie rozwijających sektor AI. Na przykładzie USA czy Chin widać, że wdrożenie ścisłej współpracy sektora przedsiębiorców i publicznego, powoduje szybki rozwój technologii opartych na przetwarzaniu masowych ilości danych, zwłaszcza AI.

Opracowano na podstawie businessinsider.com.pl

 

Udostępnij