Smart Home AI

Innowacja wyznaczająca ramy nowego standardu jednolitej, kompleksowej usługi Machine Learning dla systemów automatyki domowej, oparta na unowocześnionych metodach przetwarzania danych, umożliwiających generowanie trafnych predykcji sugestii akcji na podstawie zachowań użytkowników.

Dzięki wykorzystaniu inteligentnych algorytmów opracowana technologia pozwoli producentom, dystrybutorom oraz integratorom systemów i urządzeń Smart Home usprawnić i zoptymalizować skomplikowane i kosztowne procesy projektów IT.