HR01

Projekt oparty na innowacyjnych rozwiązaniach z zakresu Machine Learning, oferujący wsparcie w zakresie weryfikacji kompetencji w ramach procesów rekrutacyjnych oraz procesów awansów i rozwoju wewnętrznego organizacji. Oferowane narzędzie ułatwi dokonanie obiektywnej oceny kandydata na pierwszym etapie rekrutacji oraz pozwoli na właściwe definiowanie rozwoju pracowników w oparciu o ich kluczowe kompetencje.

Stworzona w ramach projektu Platforma Oceny Kompetencji wychodzi naprzeciw problemom, z jakimi w codziennej praktyce zawodowej mierzy się branża HR.