FungosAI

Narzędzie daje możliwość optymalizacji zbioru grzybów, w zależności od oczekiwań zamawiających. System będzie określał prędkość wzrostu pieczarek po otrzymaniu serii zdjęć automatycznie wykonanych przez urządzenie zamontowane na półce uprawnej. Wynik udostępniony w formie API, prezentowany jest w czytelnej dla użytkownika formie oraz umożliwia integrację danych z systemami zewnętrznymi. Rozwiązanie wspiera pracę technologów pieczarkarni, a dane pozyskane z systemu pozwalają na optymalizację zbiorów i błyskawiczne podjęcie kroków w celu przyśpieszenia lub spowolnienia wzrostu owocnika.